MAN || CO is sinds 25 januari 2017 georganiseerd in Stichting MANCO bewegingstheater.
Met trots stellen wij het vier-koppig bestuur voor!

beppie

Beppie Blankert | voorzitter
Danspioneer. Werkt sinds 1969 als danser en choreograaf bij verschillende dansgezelschappen in Nederland, Denemarken, New York, Atlanta en Wales. Artistiek leider van Beppie Blankert Dansconcerten en is meester in rechten (Universiteit van Groningen).
 
thomas
Thomas van der Heijden
| penningmeester & secretaris
Afgestudeerd in Small Business & Retail management. Thomas werkt momenteel als freelancer, adviseert en helpt bedrijven met hun commerciële activiteiten. 
bow
Bow Evers
| algemeen bestuurslid
Een up-to-date Online Marketeer&Growth Hacker met 15+ jaar ervaring in digital marketing bij startups, corporates en MKB. Hij eet data als ontbijt.
tim
Tim Persent | algemeen bestuurslid
Danser bij Leine en Roebana sinds 1994, ex-directeur bij ITS Festival Amsterdam. In een kwart eeuw dat hij op de Nederlandse planken stond bouwde hij een indrukwekkend oeuvre op. In 2004 ontving hij de Gouden Zwaan voor zijn hele oeuvre, de belangrijkste en meest prestigieuze Nederlandse dansprijs.

Foto’s door de lens van Anne Beentjes


ANBI gegevens MAN || CO – 
bereken hier uw belastingvoordeel
NL06 INGB 0007 6908 48 t.n.v Stichting MANCO Bewegingstheater
RSIN nummer: 857221504
KvK nummer: 67909701
mancobewegingstheater.nl
info@mancobewegingstheater.nl

Statutaire doelstelling
De stichting heeft ten doel het bevorderen van moderne dans onder de samenleving en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het geven van voorstellingen, workshops en danslessen, alsmede door het organiseren van evenementen.

Samenstelling bestuur
Mevrouw H.B. Spanjers-Blankert || voorzitter
De heer T. van der Heijden || penningmeester
Mevrouw M.A. Douma-Alta || secretaris
De heer B. Evers || algemeen bestuurslid
De heer T.L.M Persent || algemeen bestuurslid

Stichting MANCO Bewegingstheater onderschrijft de Governance Code Cultuur. Hierbij verricht het bestuur haar taken onbezoldigd. Bij het overige beloningsbeleid wordt de cao Theater en Dans 2014 als richtlijn aangehouden.

Beleidsplan – MAN CO

Schrijf je in voor de nieuwsbrief | klik voor onze social media op de icoontjes hieronder!