Stichting

Bestuur Stichting MANCO bewegingstheater
Beppie Blankert | voorzitter

Thomas van der Heijden | penningmeester & secretaris
Tim Persent | algemeen bestuurslid
Carmen Muskee | algemeen bestuurslid 
Trudie Verhoeff | algemeen bestuurslid

Statutaire doelstelling
De stichting heeft ten doel het bevorderen van moderne dans onder de samenleving en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het geven van voorstellingen, workshops en danslessen, alsmede door het organiseren van evenementen.

ANBI gegevens Stichting MANCO
RSIN nummer: 857221504
KvK nummer: 67909701
info@mancobewegingstheater.nl

Jaarrekening en verslag 2021
Jaarrekening en verslag 2020
Jaarrekening en verslag 2019
Jaarrekening en verslag 2018
Jaarrekening en verslag 2017

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!