Bestuur Stichting MANCO bewegingstheater
Beppie Blankert
| voorzitter

Thomas van der Heijden | penningmeester & secretaris
Tim Persent | algemeen bestuurslid
Carmen Muskee | algemeen bestuurslid 
Trudie Verhoeff | algemeen bestuurslid

Statutaire doelstelling
De stichting heeft ten doel het bevorderen van moderne dans onder de samenleving en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het geven van voorstellingen, workshops en danslessen, alsmede door het organiseren van evenementen.

Stichting MANCO Bewegingstheater onderschrijft de Governance Code Cultuur. Hierbij verricht het bestuur haar taken onbezoldigd en komt minimaal drie keer per jaar samen.

ANBI gegevens Stichting MANCO - bereken hier uw belastingvoordeel
NL06 INGB 0007 6908 48 t.n.v Stichting MANCO bewegingstheater
RSIN nummer: 857221504
KvK nummer: 67909701
mancobewegingstheater.nl
info@mancobewegingstheater.nl

Jaarrekening en verslag 2021
Jaarrekening en verslag 2020
Jaarrekening en verslag 2019
Jaarrekening en verslag 2018
Jaarrekening en verslag 2017

Schrijf je in voor de nieuwsbrief | klik voor onze social media op de icoontjes hieronder!