Beppie Blankert || voorzitter
Danspioneer. Werkt sinds 1969 als danser en choreograaf bij verschillende dansgezelschappen in Nederland, Denemarken, New York, Atlanta en Wales. Artistiek leider van Beppie Blankert Dansconcerten en is meester in rechten (Universiteit van Groningen).

Thomas van der Heijden || penningmeester & secretaris
Afgestudeerd in Small Business & Retail management en momenteel werkzaam bij Brand New Day. 

Bow Evers || algemeen bestuurslid
Een up-to-date Online Marketeer&Growth Hacker met 15+ jaar ervaring in digital marketing bij startups, corporates en MKB. Hij eet data als ontbijt.

Tim Persent || algemeen bestuurslid
In een kwart eeuw dat Tim op de Nederlandse planken stond bouwde hij een indrukwekkend oeuvre op, o.a. als danser bij Leine en Roebana. In 2004 ontving hij de Gouden Zwaan voor zijn hele oeuvre, de belangrijkste en meest prestigieuze Nederlandse dansprijs. Tevens is hij ex-directeur van ITS Festival Amsterdam.

Foto’s Anne Beentjes

ANBI gegevens MAN || CO - bereken hier uw belastingvoordeel
NL06 INGB 0007 6908 48 t.n.v Stichting MANCO Bewegingstheater
RSIN nummer: 857221504
KvK nummer: 67909701
mancobewegingstheater.nl
info@mancobewegingstheater.nl
Samenstelling bestuur
Mevrouw H.B. Spanjers-Blankert || voorzitter
De heer T. van der Heijden || penningmeester & secretaris
De heer B. Evers || algemeen bestuurslid
De heer T.L.M Persent || algemeen bestuurslid

Statutaire doelstelling
De stichting heeft ten doel het bevorderen van moderne dans onder de samenleving en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het geven van voorstellingen, workshops en danslessen, alsmede door het organiseren van evenementen.

Stichting MANCO Bewegingstheater onderschrijft de Governance Code Cultuur. Hierbij verricht het bestuur haar taken onbezoldigd.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief | klik voor onze social media op de icoontjes hieronder!