Stichting MANCO bewegingstheater

MAN || CO is sinds 25 januari 2017 georganiseerd in Stichting MANCO bewegingstheater.
Met trots stellen wij het vijf-koppig bestuur voor!

beppie

Beppie Blankert 
Voorzitter
Danspioneer. Werkt sinds 1969 als danser en choreograaf bij verschillende dansgezelschappen in Nederland, Denemarken, New York, Atlanta en Wales. Artistiek leider van Beppie Blankert Dansconcerten en is meester in de rechten (Universiteit van Groningen).

marga


Marga Douma-Alta

Secretaris
Dansdocent en choreograaf. Sinds 1986 werkzaam als freelance danser, docent en choreograaf. Tien jaar lang was ze artistiek leider van de dansopleiding van het Art & Entertainment College A’dam. In 2012 behaalde zij haar Master of Education in Arts aan de AHK.

thomas

Thomas van der Heijden
Penningmeester
Afgestudeerd in Small Business & Retail management. Thomas werkt momenteel als freelancer, adviseert en helpt bedrijven met hun commerciële activiteiten. Heeft zijn eigen bedrijf, tickr.io, opgezet. 

bow


Bow Evers

Algemeen Bestuurslid
Na een historie als muzikant, artistiek leider van de deBeschaving en pr-medewerker bij de Melkweg en Over het IJ Festival, is hij inmiddels meer dan zeven jaar freelancer in de culturele sector. Nu is hij werkzaam als online marketeer bij o.a. We Are Public.

tim

 Tim Persent
Algemeen Bestuurslid
Danser bij Leine en Roebana sinds 1994, ex-directeur bij ITS Festival Amsterdam. In een kwart eeuw dat hij op de Nederlandse planken stond bouwde hij een indrukwekkend oeuvre op. In 2004 ontving hij de Gouden Zwaan voor zijn hele oeuvre, de belangrijkste en meest prestigieuze Nederlandse dansprijs.

Foto’s door de lens van Anne Beentjes


ANBI gegevens MAN || CO – 
bereken hier uw belastingvoordeel
NL06 INGB 0007 6908 48 t.n.v Stichting MANCO Bewegingstheater
RSIN nummer: 857221504
KvK nummer: 67909701
mancobewegingstheater.nl
info@mancobewegingstheater.nl

Statutaire doelstelling
De stichting heeft ten doel het bevorderen van moderne dans onder de samenleving en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het geven van voorstellingen, workshops en danslessen, alsmede door het organiseren van evenementen.

Samenstelling bestuur
Mevrouw H.B. Spanjers-Blankert || voorzitter
De heer T. van der Heijden || penningmeester
Mevrouw M.A. Douma-Alta || secretaris
De heer B. Evers || algemeen bestuurslid
De heer T.L.M Persent || algemeen bestuurslid

Stichting MANCO Bewegingstheater onderschrijft de Governance Code Cultuur. Hierbij verricht het bestuur haar taken onbezoldigd. Bij het overige beloningsbeleid wordt de cao Theater en Dans 2014 als richtlijn aangehouden.

Beleidsplan – MAN CO

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!
Klik voor onze social media op de icoontjes hieronder